Hols Skytteförening

Bildas 1902. År 1984 sammanslogs föreningen med Lena Skytteförening och bildade
Lena-Hols Skytteförening.

Skjutbanan var belägen ? Marken arrenderas av Håkan Bergström, Bäne
Styrelsen:
Ordförande 1934- Gunnar Andersson, 1940- Hugo Karlander, 194?- Georg Johansson, 1957- Bertil Jakobsson,
Sekreterare 1934- Folke Karlsson, 1957- Bengt Johansson
Kassör Hugo Karlander, 1940 Bertil Jakobsson, 1957- Erland Olsson
1940 1942 hade man 23 medlemmar.