Pistolskyttebanan på Tånga hed

Skjutbanan, som förvaltas av Vårgårda Pistolskytteklubb, anlades 1977
på Tånga hed 6:8 i den s.k. ”grushôlan”.  Invigdes 1980. Dessförinnan
hade VPSK en skjutbana på Gullhögen, där Scoutgården nu är belägen.

Bilderna ovan och nedan är tagna under april 2010.
Foto: Stig Sjögren

Från SM-tävlingarna i PPC den 2 augusti 2015.
Foto: Stig Sjögren