Pistolskyttebanan på Tånga hed

Skjutbanan, som förvaltas av Vårgårda Pistolskytteklubb, anlades 1977 på Tånga hed 6:8 i den
s.k. ”grushôlan”.  Invigdes 1980. Dessförinnan hade VPSK en skjutbana på Gullhögen,
på den plats där Scoutgården nu är belägen.

Bilden ovan är från april 2010.
Foto: Stig Sjögren

Skjutövning. April 2010.
Foto: Stig Sjögren

Från SM-tävlingarna i PPC den 2 augusti 2015.
Foto: Stig Sjögren