Anders Svensson 1913-1978

Duktig cyklist i Vårgårda IF/Vårgårda IK  åren kring 1940. Initiativtagare till bildandet av OK Kullingshof  1943.
Blev även utsedd till OKK:s förste ordförande. Ett uppdrag han innehade under sex år.

 

 

 

 

 

OK Kullingshofs styrelse 1948. Från vänster: Folke Göthe,
Rune Lindström  (sekreterare), Valdemar Andersson  (kassör),
Anders Svensson (ordförande) och Helge Andersson.

Cyklister i Vårgårda IF på väg till en cykeltävling omkring 1940.
Från vänster: Kurt Ekelund, Gösta Sandersson, Bengt Andersson,
Anders Svensson Leif Gabrielsson, Tord Norberg (supporter).
Längst till höger: Chauffören, Gunnar Larsson.

Anders Svensson - Skidor -40

Anders Svensson i skidspåret omkring 1940.