Anders Svensson 1913-1978

 

Duktig cyklist i Vårgårda IF/Vårgårda IK  åren kring 1940. Initiativtagare till bildandet av OK Kullingshof  1943. Blev även utsedd till OKK:s förste ordförande. Ett uppdrag han innehade under sex år.

 

 

 

 


OK Kullingshofs första styrelse 1943
I mitten, initiativtagaren samt den förste ordföranden, Anders Svensson.
Övriga från vänster: Gösta Olsson (vice ordförande), Rune Lindström
(sekreterare), Torbjörn Nilsson (vice ordförande) och Kurt Ekelund
(kassör. Kurt Ekelund ritade även OKK:s klubbmärke).

OK Kullingshofs styrelse 1948. Från vänster: Folke Göthe,
Rune Lindström (sekreterare), Valdemar Andersson  (kassör),
Anders Svensson (ordförande) och Helge Andersson.

Cyklister i Vårgårda IF på väg till en cykeltävling omkring 1940.
Från vänster: Kurt Ekelund, Gösta Sandersson, Bengt Andersson,
Anders Svensson Leif Gabrielsson, Tord Norberg (supporter).
Längst till höger: Chauffören, Gunnar Larsson.

Anders Svensson i skidspåret omkring 1940.