Pua´s Padelhall

I juli 2019 togs första spadtaget till en padelhall i anslutning till Tångahallen. En av ”grävarna” var Per-Uno ”Pua” Hafström, som också stod för finasieringen av hallbygget. Redan den 21 december 2019 invigdes hallen (Pua´s Padelhall) i närvaro av Ulla och ”Pua” Hafström.

Bilden ovan är tagen den 23 december 2019.
Foto: Stig Sjögren

Pua´s Padelhall – interiör.
Foto: Marcus Lidevi

Hallens finansiärer – Ulla och Per-Uno ”Pua” Hafström.
Foto: Marcus Lidevi