Kesberget Bike Park

Den 27 februari 2018 bildades Vårgårda Downhillförening som började bedriva
downhillcykling i Kesbergsbacken. (Under 2022 bytte föreningen namn till Kesberget
Bikepark Cykelklubb.) Verksamheten har sedermera utvecklats ytterligare och flera nya
nedfarter har anlagts. Då merparten av nedfarterna går utanför Kesbergsbacken går
anläggningen numera under namnet, Kesberget Bike Park.