Utegymmet vid Kesberget

Anläggningen, som är belägen i anslutning till Kullingshofstugan, började
byggas under sommaren 2014. Projektet blev verklighet genom ett samarbete
mellan IF Friskis & Svettis Vårgårda, OK Kullingshof och Södra Härene IF.

Bilden ovan: Utegymmet den 27 september 2016.
I bakgrunden: Kesbergsbacken.

Foto: Stig Sjögren

Utegymmet den 9 juli 2021. Anläggningen har nu kompletterats
och därmed gett möjlighet till fler övningar.
Foto: Stig Sjögren