Utegymmet vid Kesberget

Anläggningen, som är belägen i anslutning till Kullingshofstugan, började byggas under sommaren 2014. Projektet blev verklighet genom ett samarbete mellan IF Friskis & Svettis Vårgårda, OK Kullingshof och
Södra Härene IF.

Bilden: Utegymmet den 27 september 2016. I bakgrunden: Kesbergsbacken.
Foto: Stig Sjögren

 

 

 

 

Utegymmet den 9 juli 2021. Anläggningen har nu kompletterats
och därmed gett möjlighet till fler övningar.
Foto: Stig Sjögren