Tångahemmet

Till kategorin ”idrottsanläggning” måste väl även Kungliga Göta Artilleriregementes (A2:s) gamla soldathem, Tångahemmet, som uppfördes under krigsåren 1940-41, räknas? Under 1950-talets senare hälft hyrdes ofta lokalen av Vårgårda IK:s bordtennissektion för bordtennismatcher etc. A2 hyrde även ut Tångahemmet till danstillställningar, föreningsfester, kalas m.m. Sedan 1994 hyr Vårgårda IK:s bordtennissektion lokalen av Vårgårda kommun, som 1994 blev ägare till Tångahemmet. Från oktober 2022 har även Vårgårda IK Handboll ”flyttat in” i Tångahemmet, som därmed hyser två föreningar. Handbollen kommer i första hand att använda Tångahemmet som klubblokal.

Bilden ovan är ett vykort från 1950-talet.

Tidningsklipp från Göteborgs-Posten den 24 januari 1941.

Vårgårda IK har 30-årsjubileum i Tångahemmet 1950.


Tångahemmet i december 2002.
Foto: Stig Sjögren

Tångahemmet sommaren 2003.
Foto: Stig Sjögren

Tångahemmet den 4 mars 2023.
Foto: Stig Sjögren

Tångahemmet, interiör, hösten 2013.
Foto: Roland Andersson

Från en bordtennismatch i Tångahemmet 1957 mellan Vårgårda IK
och Hedareds BK. Från vänster: Nils ”Nisse” Pettersson,  Stig Jönsson,
Bo ”Bosse” Andersson, Roland Jonsson, Stig Samuelsson och Bengt
”Kludd” Johansson. (Matchen, som var en kvalmatch till div. III,
vanns av Hedareds BK.)

Tommy Andersson  berättade pingsminnen vid WIHS´
idrottscafé i Tångahemmet den 25 april 2011.
Foto: Robert Ekman

Pingisspelande PRO:are i Tångahemmet. Februari 2001.
(1) Rosmarie Eriksson, (2) Kurt Waldehagen, (3) Anita Scherling, (4) Gerahard Tidhage,
(5) Stig Scherling. (6) Märta Hallbäck, (7) Lennart Johansson, (8) Östen Mattsson,
(9) Margit Hermansson, (10) Gösta Johansson, (11) Bo Hermansson,
(12) Gunnar Andersson, (13) Britt-Marie Åhlström, (14) Arne Andersson, (15) Monica Edrud.
Bilden är från ett tidningsklipp i Alingsås Tidning.
Foto: Stig Gustavsson

PRO-pingis i Tångahemmet hösten 2013. Vid bordet:
Stig Mohlin och Rosmarie Eriksson.
Foto: Roland Andersson

Från Vårgårda IK:s klubbmästerskap för ungdomar den
26 mars 2014. (Notera de vackra takmålningarna!)

Mattcurling i Tångahemmet (18 november 2014).
Foto: Roland Andersson

Från Westgötarnas Idrottshistoria nr. 3-2022.