Ljurs Skolidrottsförening

Bildades 1947 och uppgick i RF samma år. Hade vid starten 28 medlemmar.