Gärdetvallen

Mindre fotbollsplan som var belägen vid Korsgatan, i det område där senare Beolit Plast AB uppförde sin fabrik. Planen var ”hemvist” för kvartersfotbollsföreningen Gärdets IF. Föreningen hade en relativt kort ”livslängd” som varade några år under 1960-talets första hälft.

Gärdets IF:s ”starke man”, Lars-Gunnar ”Pära” Svensson på Gärdetvallen 1963.
Till höger: Artur Larssons Snickerifabrik.

Föreningens ”juniorlag” på Gärdetvallen 1962. Stående från vänster;
Ulf Rickardsson, Thomas Nyberg, Tommy Andersson och Bengt-Göran Hagman.
Knästående från vänster: Jan Larsson, Sören Jonsson och Jan Andersson.