Vårgårda Motoramatörer MC

 

Vårgårda Motoramatörer bildades 1959. I mitten på 60-talet blev sedan klubben mer eller mindre vilande. Under 2002 diskuterade några av bygdens MC- entusiaster möjligheten att åter väcka liv i den gamla klubben, vilket sedan också skedde under våren 2003. 2010 hade klubben ca 70 medlemmar i varierande åldrar. Aktiviteterna bestod till stor del av torsdagsturerna runt omkring i trakten. Även hel(g)dags turer förekom. Murartorget blev samlingspunkt och information om vad som var ”på gång” uppdaterades på hemsidan. Det handlade alltså om att tillsammans ha ”skoj på hoj”! Under några år deltog några av klubbens medlemmar även i flera trialtävlingar, med fina placeringar som resultat. 2015 kom att bli föreningens sista år.

Från vänster: Nils Östergaard, Stig-Allan Jansson, Anders Hall, Stig Göransson, Håkan Abrahamsson,
Okänd skymd person, Stig Bengtsson och Jan-Gunnar Jansson.
Bilden tagen 1959 i den s.k. SSU-lokalen (Kamratstugan) vid Tredje hagen.
Foto: E. Strandberg

Efter en klubbtävling i början av 1960-talet
Från vänster: Kjell Holmstrand, Jonny Klang, Gunnar ”Gutti” Johansson, Stig
Göransson, Björn ”Frasse” Bäck, Erik ”Perka” Jonsson och Jan-Gunnar Jansson.

Stig Göransson. Bilden tagen i grusgropen
i Katebo, Remmene, i början av 1960-talet.

Arne Svanberg. Bilden tagen i
början av 1960-talet.

Medlemmar i Vårgårda Motoramatörer i samband med en fotbollsmatch
mot lag från IK Friscopojkarna någon gång under 1960-talets första hälft.
Stående från vänster: Harry Andersson, Erik ”Perka” Jonsson, Jan-Gunnar
Jansson, Kent ”Knaggen” Ragnarsson, Christer ”Berra” Johansson,
Nils Östergaard, Anders ”Anton” Hall och  Gunnar ”Jens” Moesby.
Knästående från vänster: Per ”Pelle” Sjöstrand, Björn ”Frasse” Bäck,
Jonny Klang, Stig Göransson och Lars-Ove ”Anka” Ekman.

”Nya” Vårgårda Motoramatörer samlade på Murartorget inför en MC-utflykt.

Jonny Sjögren i aktion under en trailtävling.