Ljurs Skytteförening

Invigning av skyttepaviljongen 1905. Teckning av Börje Brorson.

Bildades den 4 juni 1904 på initiativ av kyrkoherde J. A. Åstrand

Han blev den förste ordföranden. Vid starten anslöt sig 29 medlemmar. Föreningen hörde till Älvsborgs Skytteförbund.

Under 1920- och 1930-talen låg verksamheten nere men återupptogs den 18 juni 1940. Föreningen har sin skjutbana vid Tolsgården, öster om vägen Ljurhalla-Asklanda.

Året efter bildandet (1905) kunde föreningen inviga sin skyttepaviljong, som fortfarande (2023) finns kvar.

Styrelsen
Ordförande: 1904- J.A. Åstrand, 1940- Nils Karlsson, 1941- Axel Claesson, 1944- Elof Claesson, 1946- Ingvar Karlsson, 1950- Agne Brunnegård, 1951- Inge Claesson, 1952- Ingvar Karlsson, 1957- Allan Jonsson, 1967- Torsten Blomgren

Sekreterare: 1940- Allan Jonsson,  1943- Elof Claesson, 1944- Herbert Hallenrud, 1946- Ernst Andersson, 1949- Torsten Carlsson, 1950- Nils Blomgren, 1953- Lennart Karlsson, 1957- Sven Karlsson, 1966- Torsten Blomgren, 1967- Lars Karlberg, 1969- Tage Ljungström, 1970- Lars Karlberg, 1972- Lars Jonsson, 1977- Bror Jonsson

Kassör: 1940- Olof Gabrielsson, 1941- Axel Claesson, 1944- Elof Claesson, 1946- Ernst Andersson, 1949- Ingvar Carlsson, 1950- Inge Claesson, 1957- Torsten Blomgren, 1969- Bertil Blomgren,

Medlemmar: 1941 – 68. Efter 1990 förekom ingen verksamhet. Föreningen ”fanns” emellertid till 2004, då man firade 100-årsjubileum.

Inbjudan till jubileumsfältskjutning 1974 (70 år).

Gratulationer till ”100-åringen” (1904 – 2004) från Vårgårda kommun.

Paviljongen den 21 juli 2016.
Foto: Stig Sjögren