Storsjöstrand

Bilden ovan, som är tagen den 24 augusti 2016, visar det ”nya” Storsjöstrand,
som efter en omfattande tillbyggnad kunde invigas 2016.
Foto: Stig Sjögren

I anslutning till Equmeniakyrkan i Storsjöstrand, Horla, (tidigare Horla-Siene Missionsförsamling) finns ett flertal anläggningar för ”idrottsliga aktiviteter”. Med början 1979, då en mindre fotbollsplan stod klar, har anläggningen, undan för undan, fått flera ”tillskott”. Bl.a. utökades anläggningen med en beachvolleybollplan 1997. Något senare tillkom ytterligare en volleybollplan. 2014 stod en frisbeebana (diskgolf)  klar och  våren 2017 anlades en s.k.  ”allaktivitetsplan”.  Storsjöstrand är  även basen för  Horla Triathlon och Horla Friskvårdsförening.

Beachvolleybollplanerna den 12 juli 2011. T.v. skymtar fotbollsplanen.
Foto: Stig Sjögren

Beachvolleybollplanerna den 1 augusti 2015 (i samband med Horla
Triathlon).  I förgrunden en av korgarna på  diskgolfbanan.
Foto: Stig Sjögren

”Allaktivitetsplanen” den 30 juli 2017.
Foto: Stig Sjögren

Från Horla Triathlon 2015.
Foto: Stig Sjögren