Fälttävlansbanan i Kärtared

Terrängbanan  anlades av föreningen  Älvsborgs Ryttarsällskap (ÄRS),
som hade verksamhet från 1989-1997 med familjen Mattsson i spetsen,
på vars fastighet banan var belägen i Kärtared. (Fram till omkring 1970
början fanns det en crossbana, som drevs av Alingsås MK, på området.)
Här hölls årligen, i maj månad, tävlingar på officiell nivå, för ponny och
häst, med stort deltagarantal. När gården såldes och familjen flyttade från
orten, så nedlades tävlingsverksamheten.
ÄRS anlade också terrängbanan på Tånga hed. Där arrangerades 3-dagars
fälttävlan i augusti varje år.

Över hindret hoppar Maggi Nilsson på Chattanooga.
Foto: Irene Lennstrand, maj 1987.