OKK:s bastu vid Tredje hagen

 

Under år 1947 uppförde OK Kullingshof en bastu vid Tredje hagen. I slutet av september var bastun i det närmaste klar och man kunde utföra ”provbad”. Den 28 oktober var så allt arbete klart och bastun kunde även öppnas för allmänheten. I och med bastuns tillkomst övergavs, det tidigare hyrda torpet, Torsjötorp. Fram till Kullingshofstugans invigning, i augusti 1981, fungerade bastun som samlingsplats vid bl.a. träningar, träningstävlingar o.d.

Då Kullingshofstugan tagits i bruk sålde OKK bastun, som därefter bl.a. blev sommarstuga under en period. Vintern 2005 eldhärjades byggnaden svårt. Drygt två senare revs resterna av den gamla bastun och en epok var därmed definitivt tillända.

Bilden ovan: OKK-bastun sommaren 1965.
Foto: Stig Sjögren

Tredje hagen -18

Vid Tredje hagen 1918. Långt innan det byggdes ”gåsfarm”,
bastu och SSU-lokal  på området.

Under våren 1947 togs de första spadtagen till bastubygget.
Från vänster: Torbjörn Nilsson, Kurt Ekelund, Gösta Aronsson
och Egon Kempe.

Teckning, som utförts av  Valdemar ”Valle” Andersson, på OKK:s
nybyggda finnbastu 1947.

Stig Brehag (t.v.) och Stig Sjögren vid Tredje hagen våren 1966.

Tredje hagen -70, 3

Efter bastubadet en februarilördag 1970. Från vänster:
Stig Sjögren och Roger Andersson.

Tredje hagen -70

OKK-bastun sommaren 1970.
Foto: Stig Sjögren

OKK-bastun 1974

OKK-bastun 1974, med vedboden närmast. Längre bort
ser vi Olofsson ”gåsfarm”.
Foto: Stig Sjögren

Tredje hagen, aug. 1980

OKK-bastun i augusti 1980.
Foto: Stig Sjögren

Tredje hagen -62 kopia

Denna bild är tagen från Kesbergets sluttning, ner mot
Tredje hagen, hösten 1962. Den närmaste byggnaden är
OK Kullingshofs bastu. Längst bort syns bostaden till Olofssons
”gåsfarm”. Mellan dessa båda byggnader skymtar den s.k.
SSU-lokalen. Samtliga byggnader är numera rivna.
Foto: Stig Sjögren

  

Spången som ledde ut till träningsmarkerna i Kesberget
och dess omgivningar. T.v. i november 1972, t.h. i november
2002.
Foton: Stig Sjögren

Tredje hagen -67

Efter bastubadet, ett dopp i Kyllingsån! Vid den här tiden
var Kyllingsåns vattenstånd betydligt högre än i dag.
Tidigare fanns här även en offentlig badplats med simskola.
Bilden tagen hösten 1967.
Foto: Håkan Håkansson

Tredje hagen 1980-talet

Sedan OKK flyttat sin verksamhet till Kullingshofstugan,
i augusti 1981, såldes bastun vid Tredje hagen. Förste ägaren
var Viking Car Club, som hade ambitionen att bygga om den
gamla bastun till klubblokal. Ganska snart övergav man dock
detta projekt. I stället blev det ytterligare en försäljning, nu till
en privatperson. Det kom emellertid att bli ännu ett ägarbyte,
innan den gamla bastun slutligen byggdes om till sommarstuga.
Bilden från omkring 1985.
Foto: Stig Sjögren

Tredje hagen 2002

Efter ett par ägarbyten under 1980-talet, hamnade den f.d.
bastun hos en tredje ägare, som byggde om huset till sommarstuga.
Vid detta fototillfälle (2002) har ytterligare en ny ägare tillträtt,
som startat någon form av ”suspekt verksamhet”.
Foto: Stig Sjögren

Tredje hagen feb. 2004

Vid Tredje hagen i februari 2004. Till höger syns den tidigare
bostaden till Olofssons f.d. ”gåsfarm”. Längre bort skymtar
OK Kullingshofs f.d. bastu.
Foto: Stig Sjögren

Tredje hagen feb. 2005

Tidigt 2005. Sedan en tid har området kring den f.d. bastun
varit uppställningsplats för gamla bilar. Senare under vintern
samma år eldhärjades byggnaden svårt.
Foto: Stig Sjögren

Tredje hagen 2007-05-20

20 maj 2007. Ännu drygt två år efter branden, står resterna
av den f.d. bastun fortfarande kvar. Den revs dock senare under året.
Foto: Stig Sjögren

Tredje hagen 2008-02-04

4 februari 2008. Alla spår efter den f.d. bastun är, i det
närmaste, helt borta. Ungefär där bilen är parkerad låg
en gång den s.k. SSU-lokalen, som revs redan 1965.
Foto: Stig Sjögren

Badplatsen vid Tredje hagen vid 1950-talets mitt.
Badplatsen var mycket populär och årligen bedrevs
här bl.a. simskola.
Foto: Bo Wallentin

Tredje hagen nov. -10 1

Vid Tredje hagen i november 2010, från ungefär samma
fotoplats som bilden från 1918. Träd och buskar har nu
erövrat området där de tidigare byggnaderna stod.
Foto: Irene Lennstrand