OKK:s bastu vid Tredje hagen

Under år 1947 uppförde OK Kullingshof en bastu vid Tredje hagen. I slutet av september var bastun i det närmaste klar och man kunde utföra ”provbad”. Den 28 oktober var så allt arbete klart och bastun kunde även öppnas för allmänheten. I och med bastuns tillkomst övergavs, det tidigare hyrda torpet, Torsjötorp. Fram till Kullingshofstugans invigning, i augusti 1981, fungerade bastun som samlingsplats vid bl.a. träningar, träningstävlingar o.d.

Då Kullingshofstugan tagits i bruk sålde OKK bastun, som därefter bl.a. blev sommarstuga under en period. Vintern 2005 eldhärjades byggnaden svårt. Drygt två senare revs resterna av den gamla bastun och en epok var därmed definitivt tillända.

Bilden ovan: OKK-bastun sommaren 1965.
Foto: Stig Sjögren

Vid Tredje hagen 1918. Långt innan det byggdes ”gåsfarm”,
bastu och SSU-lokal  på området.

Under våren 1947 togs de första spadtagen till bastubygget. Från vänster:
Torbjörn Nilsson, Kurt Ekelund, Gösta Aronsson och Egon Kempe.

Teckning, som utförts av  Valdemar ”Valle” Andersson,
på OKK:s nybyggda finnbastu 1947.

Stig Brehag (t.v.) och Stig Sjögren vid Tredje hagen våren 1966.

Efter bastubadet en februarilördag 1970. Från vänster:
Stig Sjögren och Roger Andersson.

OKK-bastun sommaren 1970.
Foto: Stig Sjögren

OKK-bastun 1974, med vedboden närmast. Längre bort ser vi Olofsson ”gåsfarm”.
Foto: Stig Sjögren

OKK-bastun i augusti 1980.
Foto: Stig Sjögren

Denna bild är tagen från Kesbergets sluttning, ner mot Tredje hagen, hösten 1962.
Den närmaste byggnaden är OK Kullingshofs bastu. Längst bort syns bostaden till
Olofssons ”gåsfarm”. Mellan dessa båda byggnader skymtar den s.k.
SSU-lokalen. Samtliga byggnader är numera rivna.
Foto: Stig Sjögren

                                                   

Spången som ledde ut till träningsmarkerna i Kesberget och dess
omgivningar. T.v. i november 1972, t.h. i november 2002.
Foton: Stig Sjögren

Efter bastubadet, ett dopp i Kyllingsån! Vid den här tiden var Kyllingsåns vattenstånd
betydligt högre än i dag. Tidigare fanns här även en offentlig badplats med simskola.
Bilden tagen hösten 1967.
Foto: Håkan Håkansson

Sedan OKK flyttat sin verksamhet till Kullingshofstugan, i augusti 1981, såldes bastun
vid Tredje hagen. Förste ägaren var Viking Car Club, som hade ambitionen att bygga
om den gamla bastun till klubblokal. Ganska snart övergav man dock detta projekt.
I stället blev det ytterligare en försäljning, nu till en privatperson. Det kom emellertid att
bli ännu ett ägarbyte, innan den gamla bastun slutligen byggdes om till sommarstuga.
Bilden från år 2002.
Foto: Stig Sjögren

Vid Tredje hagen i februari 2004. Till höger syns den tidigare bostaden
till Olofssons f.d. ”gåsfarm”. Längre bort skymtar OK Kullingshofs f.d. bastu.
Foto: Stig Sjögren

 

Tidigt 2005. Sedan en tid har området kring den f.d. bastun varit
uppställningsplats för gamla bilar. Senare under vintern
samma år eldhärjades byggnaden svårt.
Foto: Stig Sjögren

20 maj 2007. Ännu drygt två år efter branden, står resterna
av den f.d. bastun fortfarande kvar. Den revs dock senare under året.
Foto: Stig Sjögren

4 februari 2008. Alla spår efter den f.d. bastun är, i det närmaste, helt borta.
Ungefär där bilen är parkerad låg en gång den s.k. SSU-lokalen, som revs redan 1965.
Foto: Stig Sjögren

Badplatsen vid Tredje hagen vid 1950-talets mitt. Badplatsen
var mycket populär och årligen bedrevs här bl.a. simskola.
Foto: Bo Wallentin

Vid Tredje hagen i november 2010, från ungefär samma fotoplats som bilden
från 1918. Träd och buskar har nu erövrat området där de tidigare byggnaderna stod.
Foto: Irene Lennstrand

Från Westgötarnas Idrottshistoria nr. 3-2021.