Vårgårda Alpina Skidklubb

Klubbens ”hemmabacke”, Kesbergsbacken,  1982.
Foto: Stig Sjögren

 

Klubben bildades 1981 som en sidosektion inom Friluftsfrämjandet.

Målsättningen med klubben var att anordna träning och tävlingar för slalomintresserade
ungdomar.

– Sammankomster – filmaftnar, skidvård, utrustningstips, m.m.

– Skidresor

– Medlemstidning

– Backträffar – träning, picknick

– Skidgymnastik

 

Styrelse:

Ordförande: Håkan Andersson

Kassör: Ingvar Kvartsberg

Sekreterare: Lars-Olof Oskarsson

Övriga ledamöter: Jan-Erik Emanuelsson, Joakim Wingren

Klubben fick en relativt kort livslängd och var vid 1980-talets slut redan, så gott som, nedlagd.