Vårgårda Alpina Skidklubb

Kesbergsbacken  1985. Foto: Vårgårda Fotoklubb

 

Klubben bildades 1981 som en sidosektion inom Friluftsfrämjandet.

Målsättningen med klubben var att anordna träning och tävlingar för slalomintresserade ungdomar.

– Sammankomster – filmaftnar, skidvård, utrustningstips mm.

– Skidresor

– Medlemstidning

– Backträffar – träning, picknick

– Skidgymnastik

 

Styrelse:

Ordförande: Håkan Andersson

Kassör: Ingvar Kvartsberg

Sekreterare: Lars-Olof Oskarsson

Övriga ledamöter: Jan-Erik Emanuelsson, Joakim Wingren

Klubben fick en relativt kort livslängd och är vid denna edition (2010) sedan flera år nedlagd.