Föreningsinfo

Organisationsnummer:
802 474-4057

 

Adress:
Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap
Kommunhuset
447 80 VÅRGÅRDA

 

Bankgiro:
299-6585

 

Swishnr.:
123 115 15 05

 

Föreningslokal och museum:
Idrottsmuséet i f.d. Kyrkans Hus
Stockholmsvägen 13
447 32 VÅRGÅRDA