Lena-Hol Skytteförening

Lena- och Hols Skytteföreningar  slogs samman till en förening den 25 oktober 1984 i 4H-lokalen i Lena.

År 1995 var man, tillsammans med Eggvena-Bråttensby Skytteförening, med om att anordna SM i fältskytte med över 500 skyttar från hela landet.

Klubben hade detta år 5 aktiva skyttar.

Den nya styrelsen:

Ordförande: Jan Carlsson

Vice ordf: Hans Mårtensson

Sekreterare: Kjell Andersson

kassör: Tore Norén

Övriga i styrelsen:

Ledamöter: Yngve Andersson, Sven-Olof Nyström, Lennart Stark

Suppleanter: Rune Olofsson, Orvar Nilsson

 

I årsberättelsen över Alingsås Skyttekrets verksamhet för år 2011 läser vi bl.a. att: ”Lena-Hol Skytteförening är under nedläggning och kommer att gå upp i Eggvena-Bråttensby Skytteförening.”