Ovalbanan på Tånga hed

På bilden ovan ser vi det isländska laget paradera under invigningen av
EM-tävlingarna 1985.
Foto: Stig Sjögren

Ovalbana för islandshästar, anlagd 1985, inför  EM för islandshästar på Tånga hed. Från början var det tänkt att ovalbanan skulle anlagts vid Alingsåsparken. Men det bedömdes från polishåll att det fanns för få parkeringsmöjligheter. Så därför blev valet i stället Tånga hed. Sven-Åke Mökander, var med från början av planeringen.

Den 13-15 juni 1986 genomfördes här Svenska Mästerkapet för islandshästar.

Islandshästar tävlar i grenarna fyrgång, femgång och tölt. Detta sker på en ovalbana (rundbana) som är 250 meter. Ovalbanan liknar en mindre oval travbana, med lätt doserade kurvor.

Tånga hed från luften omkring 2008. Ovalbanan syns fortfarande tydligt.
Foto: Christer Eriksson