Östadkulle ridanläggning

Östadkulle ridhus den 15 maj 2010. Ridhuset blev färdigt 2008. Förutom ridhus finns även hoppbana och dressyrbana på området. Anläggningen drevs av Östadkulle Ridklubb, som bildades 1991. Klubben upphörde 2018. Därefter har ridhuset använts som uppställningsplats för bl.a. husvagnar.

Foto: Stig Sjögren