Hols Gymnastikförening

Hols Gymnastikförening var verksam under 1980- 1990-talen. Gymnastikövningarna utfördes i gymnastiksalen i Hols skola. Drivande kraft i föreningen var Svea Källsmyr, som också var ordförande under större delen av föreningens ”livslängd”.

Styrelsen för Hols Gymnastikförening 1992 (ordförande, kassör och sekreterare).
Från Vårgårda kommuns föreningsregister 1992