Vårgårda IK Fotboll

Vid årsskiftet 2023-2024 upphörde Vårgårda IK att vara en flersektionsförening med en huvudstyrelse som juridisk ansvarig för de tidigare fristående sektionerna för bordtennis, fotboll och handboll. De tre sektionerna har istället bildat helt egna föreningar. Klubbnamnet för den tidigare fotbollssektionen blir i fortsättningen Vårgårda IK Fotboll.

Av de tre tidigare sektionerna är det bara fotbollen som fanns med på programmet då Vårgårda Idrottsklubb bildades den 7 mars 1920. Bordtennis infördes på programmet 1954 och handboll 1969. På länken nedan kan du läsa om den gamla Vårgårda Idrottsklubb:  https://wargardaihs.se/foreningsdokumentation/aktiva-foreningar/vargarda-idrottsklubb/

Från Knallebladet den 3 april 2023.

Vårgårda IK Fotboll har även tagit över den tidigare huvudstyrelsen ansvarsområden för idrottsplatsen Tånga Hed med anställd personal samt ägaransvaret för Tångahallen AB.

Beträffande den idrottsliga verksamheten fortsätter den som i tidigare regim. Verksamheten är mycket omfattande med flera lag i seriespel, både på pojk- och flicksidan. Säsongen 2024 spelar klubben herrlag i div. III och damlaget i div. IV.

Pua Arena och Tånga Hed Pua Arena A på Tånga Hed är några av de ”objekt”
som fr.o.m. 2024 tillhör Vårgårda IK Fotbolls ansvarsområde.
Foto: Stig Sjögren (2023-04-19)

Torsdagen den 7 mars 2024 höll
den nya föreningen sitt första
årsmöte i matsalen på Tånga hed.
Där utsågs den tidigare ordföranden
i  VIK:s huvudstyrelsen, Gabor Hacker,
till ordförande. Gabor går därmed till
historien som både den siste och
den förste ordföranden!