Gevärsskyttebanan i Änet, Kvinnestad

Anlades av Kvinnestad Skytteförening, som bildades omkring 1904. Skjutbanan är markerad med två linjer på kartan. Tidigare var en granallé planterad  på var sida om skjutbanan. Skjutplatser i närheten av Bosgården och skjutvallen strax innanför den s.k. Älgalyckan, mittemot där nu ringvägen tar av mot Landa. En skyttepaviljong fanns också, den köptes och flyttades till en av gårdarna i Riddartorp (Viktorssons) för att där användas som hönshus.

Vad som syns på plats idag (2010) är en upphöjning i marken (strax innanför stenmuren), där paviljongen en gång stod. Skjutvall (300 m) och markörgrav är fortfarande i ursprungligt skick. Det fanns plats för tre tavlor i bredd. Längs skjutbanan står fortfarande över 100-åriga granar (2010).

Den f.d. skyttepaviljongen (hösten 2010), som sedan blev hönshus i
Riddartorp 1:3 (Lindbloms). Förmodligen har den haft samma
utseende som Ljurs- och Tumbergs skyttepaviljonger.
Foto: Irene Lennstrand

Medlemmar i Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap besöker resterna av
den gamla skjutbanan den 2 augusti 2010.
Foto: Irene Lennstrand

Markörgraven våren 2011.
Foto: Irene Lennstrand