Östadkulle Sportklubb

Glada ÖSK:are sedan det blivit klart att herrlaget hemfört seriesegern i div. VI Vårgårda 2020.
Bilden har vi ”lånat” från ÖSK:s hemsida.

Östadkulle SK – seriesegrare i div. VI Vara 2017.
Bilden har vi ”lånat” från ÖSK:s hemsida.

Östadkulle SK:s A-lag 1965
Stående från vänster: Lagledaren Anders Nyström, Roland Johansson, Verner Carlsson, Torsten Berg, Sven Hermansson, Kent Gustavsson, Rolf Asplund och tränaren Yngve Carlsson. Knästående från vänster: Roland Svensson, Lennart Jansson, Arne Nordström, Kurt-Ove Pettersson, Gunno Lundin och Uno Hermansson.
Foto från ÖSK:s jubileumsskrift 2001.

Östadkulle SK:s seriesegrande lag i div.VI Sollebrunnsgruppen 1961
Stående från vänster: Tränaren Yngve Andersson, Bengt-Göran Johansson,
Rune Persson, Gunnar Ohlsson, Torsten Berg, Rolf Engman, Hans Engman
och lagledaren Erik Gustavsson. Knästående från vänster: Lennart Jansson,
Ingvar Åkesson, Evald Hermansson, Helge Ohlsson och Bertil Andersson.
Foto från ÖSK:s jubileumsskrift 2001.

Östadkulle SK:s A-lag kring mitten av 1950-talet, då klubben för första gången
avancerade till div. IV. Stående från vänster: Tränaren Yngve Andersson, Allan Andersson,
Ingvar Hermansson, Bengt Hermansson, Arne Nordström, Lars Johansson, Ingvar Åkesson,
och lagledaren Erik Gustavsson. Knästående från vänster: Lennart Jansson, Henry Nilsson,
Bengt Frisk, Gösta Tolf och Lars-Erik Johnsson.
Foto från ÖSK:s jubileumsskrift 2001.

Östadkulle SK:s A-lag 1975
Stående från vänster: Lagledaren Erik Gustavsson, Kent Gustavsson, Christer Johansson,
Bengt Larsen, Gunnar Ohlsson, Tore Johansson och Rolf Asplund. Knästående från vänster:
Kent Sjölin (f.d. Johansson), Lars-Inge Tolf, Jonny Bohlin, Ivan Andersson, Gunno Lundin,
Christer Andersson och Edvin Karlsson.
Foto från ÖSK:s jubileumsskrift 2001.

Östadkulle SK:s damlag 1978
Stående från vänster: Tränaren Christer Jansson, Ulla Andersson, Maria Alexandersson,
Ann Larsson, Ingrid Engebratt, Carine Jonsson, Helen Samuelsson och Kathrine
Hermansson. Knästående från vänster: Marie Svantesson, Carina Hermansson,
Lena Jansson, Kerstin Blom, Helen Andersson, Annelie Johansson och Birgitta Johansson.
Foto från ÖSK:s jubileumsskrift 2001.

Östadkulle SK:s seniortrupp jubileumsåret 2001 (50 år)
Stående från vänster: Lagledaren Rolf Nilsson, Jonas Nero, Fredrik Olsson, Erik Nydenfeldt,
Anton Jansson, Göran Nilsson, Joakim Hedin, Stefan Ärlsjö och  tränaren Janne Nilsson.
Sittande från vänster: Anders Flodin, Fredrik Larsson, Robert Linnerborg, Robert Krantz,
Patrik Holmberg, Stanley Linnerborg, Martin Larsson och Henrik Flodin.
Foto från ÖSK:s jubileumsskrift 2001.

 

Klubben bildades den 14 oktober 1951 av Östadkullebor som höll till i Lagmansholm, Magra och Långared som tyckte det var ganska naturligt att bilda en egen förening. Bandyklubben var ju redan bildad 1947 så steget att bilda en fotbollsklubb var inte så stort. Redan i början på 1930-talet bildades den första idrottsföreningen i bygden, Östadkulle IF. Fotboll stod på programmet men klubben lades ner i slutet av 30-talet. 1952 blev klubben medlem i Västergötlands Idrottsförbund. Samma år hade klubben 42 medlemmar.

Den första styrelsen
Ordförande: Lennart Persson
Vice ordförande: Anders Nyström
Sekreterare: Rune Åkerman
Kassör: Lennart Johansson
Suppleanter: Erik Gustavsson  och Henry Nilsson

Första matchen
Första matchen spelades redan samma år (1951). Närmare bestämt den 20 oktober mot Långareds BoIS. Resultat: 5-3 till Långareds BoIS.

Idrottsplatsen
Idrottsplatsen kom till stånd 1952 och möjliggjordes genom välvilligt upplåtande av markägaren Bror Johansson. Namnet blev Lenavallen. Den 16 augusti 1953 spelades den första seriematchen på Lenavallen. 1955 hade fotbollsplanen måtten 100×60 m. 1968 utökades planmåttet till 105×65. Hösten 1986 påbörjades arbetet för en ny träningsplan. Invigningen skedde i augusti 1989. Med planens tillkomst och med den lilla äldre planen vid infarten (som redan under 30-talet användes som bollplan av Östadkulle IF och Bergstena IF) blev klubbens förutsättningar att utöka verksamheten mycket goda. 1996 iordningställdes en fjärde fotbollsplan för ungdomsfotboll.

Seriespel
Under 1950-talet skördades snabbt framgångar. Man avancerade fyra serier på fyra år och nådde div. IV under ett par år kring decenniets mitt. Under nästan hela 1960-talet var ÖSK ett stabilt div. V-lag, med undantag för decenniets början och slut, då seriehemvisten var div. VI. Om man varit ett stabilt div. V-lag under 1960-talet, var man det i ännu högre grad hela 1970-talet. Lika ”stabilt” var det under 1980-talet, fast nu var seriehemvisten div. VI. 1990-talet varvades med spel i div. VI (fyra säsonger) och div. V (sex säsonger), varav de tre sista var i div. V.

Ungdomsfotboll
Pojklagsfotbollen kom igång under 50-talet och 1958 vann man serieseger i den lokala pojklagsserien i Alingsås med omnejd.

Klubblokalen
1976 togs första spadtaget till byggandet av klubblokal. Från starten 1951 hade man haft en omklädningslokal, som nu hade tjänat ut. Våren 1977 var lokalen klar för användning, invigning skedde senare på hösten. 1992 och 1994 sker om- och tillbyggnader. Kontor, altan, ny entré och omklädningsrum tillkommer.

Damlag
1975 startade ett damlag. Initiativtagare var Gösta Tolf.

Ungdomslag
1971 började man bygga upp ungdomsverksamhet under ledning av Sune Larsson – en av klubbens starka ledarprofiler. 1973 fick man ihop ett 14-årslag. Under 1980-talet hade man samarbete med Hols IF för årsgrupperna 15-16. Verksamhet bedrevs även i f.d. 4H-lokalen. ÖSK övertog lokalansvaret 1987 från Lena Bygdegårdsförening och drev den fram till 1997 då Östadkulle Lanthandel övertog lokalerna.

Loppmarknad
Klubben har sedan 1970-talet arrangerat loppis, från början i samarbete med Lena 4H samt Fullestads JUF, men sedan början av 80-talet har ÖSK haft loppmarknaden i egen regi.

Klubborganisationen utvecklas
Vid årsmötet 1986 beslutade medlemmarna att organisera föreningens arbete i ett antal kommitter. Dessa fick var sitt ansvarsområde, loppmarknad, inköp, fastighetsförvaltning, kioskverksamhet, PR mm.

Lenahallen 1994 inleddes byggnationen av sporthallen vid Lena skola. Byggprojektet drevs gemensamt med ÖSK, Östadkulle Innebandyklubb och Östadkullekretsens SMU. Målet var att skapa en ändamålsenlig sport- och aktivitetshall.

Medlemmar
2001 hade klubben 450 medlemmar.

Uppgifterna är hämtade från jubileumsskriften, ”Östadkulle SK 50 år 1951-2001”.

ÖSK:s jubileumsskrift 2001.

Sidan 33 i ÖSK:s jubileumsskrift 2001.

Östadkulle SK:s handbollslag från 1970-talets första hälft
Stående från vänster: Yngve Carlsson, Kjell Gustafsson, Bertil Gillqvist,
Tommy Johansson och Kent(h) Johansson (Sjölin). Knästående från vänster:
Christer Johansson, Kent Gustafsson, Ivan Andersson, Helge Ohlsson
och Christer Evertsson.