Ridanläggningen i Hoberg

Ridanläggningen, som är belägen I Hoberg Olofsgården, färdigställdes under
år 2017 och drivs i privat regi.

Bilden ovan är tagen den 20 juni 2020.
Foto: Stig Sjögren