Sven Bergsten 1898-1982

Legendarisk ledarprofil i Vårgårda. Var bl.a. initiativtagare till bildandet av Vårgårda IK 1920, där han även blev utsedd till dess förste ordförande. En befattning han innehade i 17 år. Därefter var han klubbens sekreterare till mitten av 1960-talet. Han verkade i styrelsen fram till 1968, då han avgick. Förutom sitt engagemang i Vårgårda IK, verkade han inom ”nästan allt” föreningsliv under många år, bl.a.: Vårgårda Brottarklubb, Vårgårda Schackklubb, ABF, Fackföreningsrörelsen m.m., m.m. 1970 blev han utsedd till Vårgårda IK:s förste hedersmedlem.

 

 

 

 

Sven Bergsten som ung.
1920-talet.

Vårgårda IK:s styrelse jubileumsåret 1950 (30 år)
Stående fr.v.: Åke Landin, Knut Sandsten (kassör), Lennart
Gustavsson. Sittande fr.v.: Nils ”Huskvarna” Andersson,
Sven Bergsten(sekreterare), Holger Alexandersson (ordförande).

En rutinerad trio VIK-ledare bevittnar en fotbollsmatch på Tånga Hed 1962.
Från vänster: Sven Bergsten, Thure Kindgren och Sven Holmestrand.
Bilden är hämtad från filmen, ”Min hembygd” av Folke Bernemalm
och ”Pelle” Gauffin.

Från Vårgårda IK:s årsmöte 1963. Från vänster: Tage Larsson (kassör),
Thure Kindgren (ordförande) och Sven Bergsten (sekreterare).
Bilden är från ett klipp i Elfsborgs Läns Tidning.

Hedersgäst vid Vårgårda IK:s 60-årsjubileum 1980.
Foto: Vårgårda Fotoklubb


Sven Bergsten till vänster och förmodligen
Erland Österberg. 1910-talet ?

Från Svenskt Idrottsfolk 1947.