Sven-Åke Mökander, f. 1947

”Generalen” från Bjärke, Alingsås-bo, bördig från Stora Mellby. Den 14 december 2012 gick Sven-Åke i pension efter mer än 20 års tjänst i Vårgårda kommun, varav 17 av dessa som kommunens kultur- & fritidschef.
2009 tilldelades Sven-Åke den svenska idrottsrörelsens högsta utmärkelse, Riksidrottsförbundets förtjänsttecken i guld, för sina förtjänstfulla insatser, framförallt inom volleybollsporten.

 

 

Bilden ovan är från Riksidrottsmötet i Visby 2009.
Sven-Åke Mökander mottager Riksidrottsförbundets
förtjänsttecken i guld, av RF:s ordförande, Karin
Mattsson-Weijber.
Foto:  Bildbyrån Hässleholm