Sven-Åke Mökander, f. 1947

”Generalen” från Bjärke, Alingsås-bo, bördig från Stora Mellby. Den 14 december 2012 gick Sven-Åke  i pension efter mer än 20 års tjänst i Vårgårda kommun, varav 17 av dessa som kommunens kultur- och fritidschef. 2009 tilldelades Sven-Åke den svenska idrottsrörelsens högsta utmärkelse, Riksidrottsförbundets förtjänsttecken i guld för sina förtjänstfulla insatser, framförallt inom volleybollsporten. 

 

 

Bilden ovan är från Riksidrottsmötet i Visby, 2009. Sven-Åke Mökander mottager Riksidrottsförbundets förtjänsttecken i guld, av RF:s ordförande, Karin Mattsson-Weijber.
Foto:  Bildbyrån Hässleholm