Monica Rundqvist, f. 1962

Född, uppvuxen och bosatt i Vårgårda. Klubbar: FOK Borås och Vårgårda PSK. Flerfaldig svensk mästarinna. Nordisk mästarinna (lag). Flera landslagsuppdrag, med individuella segrar. Deltog i OS i Sydney 2000.

Monica har även erövrat flera mästerskapsmedaljer vid mästerskapstävlingar i regi av andra förbund, bl.a. Svenska Pistolskytteförbundet (ej RF).

 

 

 

 

 

 

Monica på Vårgårda PSK:s skjutbana. Bilden tagen den 11 april
2016 i samband med en intervju för ”Westgötarnas Idrottshistoria”.
Foto: Bertil Hedlund

Monica intervjuas av Bertil Hedlund vid ”cykelkaféet” i
Centrumkyrkan/Kyrkans Hus den 20 augusti 2016.
Foto: Stig Sjögren

 

 

Länk till Sveriges Olympiska Kommitté