Nedlagda idrottsanläggningar

Här har vi samlat alla kommunens idrottsanläggningar, som t.ex. fotbollsplaner, skjutbanor etc.,
där verksamheten upphört.
Dit hör bl.a. Lagmansholms IP  (bilden ovan), där Lagmansholms IF bedrev sin verksamhet.