Vårgårda Pistolskytteklubb

Medlemmar i Vårgårda Pistolskytteklubb under ett träningspass på Gullhögens
Pistolskyttebana 1972.
Från vänster: Gunnar Samuelsson,
Kjell Andersson, Roland Bengtsson
och Jan-Olof Friberg.
Foto: Stig Sjögren

 

 

 

 

 

 

Vårgårda PSK bildades lördagen den 3 mars 1945 på Vårgårda polisstation.

Polisstationen var vid denna tid belägen i fastigheten innanför Café Göta, på Smedjegatan.

De församlade var: polisman Yngve Annerhult, polisman H. R. Almstål, metallarbetare Ivar Pettersson, lantbrukare Agne Brunnegård (Ljurhalla), kassör Sven Svensson, fabrikör Stellan Berlin, köpman Orvar Axelsson, disponent Patrik Sölvell.

Det beslutades att föreningens namn skulle  bli Vårgårdatraktens Pistolskytteklubb, men det ändrades redan vid nästa möte till nuvarande. Den 5 april blev man antagen som medlem i  Svenska Pistolskytteförbundet (bildat 1936). Till klubbens förste orförande utsågs Sven Svensson.

Redan i maj månad anordnas en bantävling. Eftersom klubben inte hade egen skjutbana, så hyr man in sig hos Vårgårda Skyttegille på Gullhögen.

Den första fältskjutningen ägde rum hos Nymans på Ribbingsberg, den 5 augusti 1945. Ett hederspris var skänkt av Vårgårda Hotell, och i vilket det krävdes tre inteckningar. 14 skyttar deltog och vann gjorde Agne Brunnegård och tog en första inteckning i vandringspriset.

På årsmötet i mars 1946 beslutas att ansöka om statsbidrag för anläggande av korthålsbana. Men det skulle dröja ända till 1948 innan lämplig mark kan arrenderas.

Under 1948 anordnas fältskjutning vid Algutstorps skola och i grusgropen, på andra sidan vägen.

Den 27 september 1948, vid ett extramöte, blir äntligen markfrågan löst. Av Gustav Bengtsson, Skövde Stom, får man arrendera en bit mark på Gullhögen, vid Kesberget, där numera Scoutgården är belägen. Kontrakt skrivs på 25 år och och en arrendesumma av 35 kr om året.

Man börjar nu arbetet med att iordningställa skjutbanan, bygga materialbod och anskaffa tavelställ. I juli 1949 köper man en bod ”chapp” för 75 kronor, från Södra Härene IF, och gör om till skyttepaviljong. Den hade tidigare stått vid dansbanan i Granhagen (byggd 1935).

På magasinsväggen vid Vårgårda Hotell har föreningen sin anslagstavla.

1950 är medlemsantalet 34, varav 25 aktiva skyttar. A2 hjälper till med sprängning och borttagning av stubbar,

Under 1951 inköps 50 st klubbmärken med klubbens emblem på, och 25 par manschettknappar.

Den 17 april 1955 10-årsjubilerar man med en nationell fältskjutning, och skjutbanan blir fotodokumenterad av Stellan Berlin.

Medlemsantalet sjunker och 1958 har man bara 10 medlemmar.

Vid möte i maj 1960 tas frågan upp om att flytta skjutbanan till en bättre plats. Bl. a. togs kontakt med markägaren till Algutstorps grushåla, där fältskjutningen var förlagd. Men någon flytt blev inte av. 1972 tas frågan upp om skjutbana på Tånga hed, och man får arrendera  mark av Kronan för 100 kronor om året.

Under 1977 började man anlägga en ny skjutbana ute på Tånga hed. Denna invigdes under 1980, i samband med kretsmästerskap i banskjutning. Banan har 20 skjutplatser (25 m). 10 platser är för 50 m skytte.

1979 är klubben först med inom Skyttekretsen, att anordna mästerskap i skidskytte. Seniorerna lade beslag på de tre första platserna.

Klubben har ungdomsverksamhet i luftpistolskytte. Detta sker i Vårgårda Sporthalls skyddsrum. Där det finns fem skjutplatser. Tidigare under 70-talet höll man till i en källare på Stilindustri (numera Autoliv).

Verksamheten är tävlingsinriktad. Organiserad tränings- och tävlingskvällar hålls två gånger i veckan. Vintertid en gång per vecka.

Hela 1980-talet och framåt har många och stora framgångar nåtts i SM och andra mästerskap. Skyttar från klubben har under 1980- och 1990-talen deltagit i landskamper. De flesta i fältskytte mot Danmark och Norge.

Utbildning krävs för att ta ett ”grönt kort” i pistolskytte.

Klubben ingår i Älvsborgs Pistolskyttekrets (bildat 1952), och man utövar nationellt-, internationellt- och PPC-skytte.

Klubben upptogs som medlem i Svenska Skyttesportförbundet den 15 juni 1987.

Vid årsskiftet 2010-2011 utgår klubben som medlem i Svenska Skyttesportförbundet efter ett beslut i klubbens styrelse den 13 oktober 2010. Som skäl anges bl.a. att man inte har för avsikt att skaffa ett eget organisationsnummer, vilket krävs av Riksidrottsförbundet. Dessutom anser man sig ha alltför få skyttar som tävlar i Svenska Skyttesportförbundets grenar. I fortsättningen är klubben endast ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet.

2014 hade klubben 83 medlemmar, varav ca 30 var aktiva tävlingsskyttar.

Den 30 juli – 2 augusti 2015 arrangerade klubben SM för PPC-skyttar på skjutbanan på Tånga hed.

 

Den f.d. polisstationen i Vårgårda, där Vårgårda PSK hade sitt första
konstituerande styrelsemöte den 3 mars 1945. (Polisstationen var i bruk t.o.m. 1953.
Därefter flyttade man till nya lokaler i den nybyggda fastigheten på Järnvägsgatan.)
Foto via polisen i Vårgårda.

Klubbens ordförande genom åren

1945           Sven Svensson

1946           Yngve Annerhult

1947           Agne Brunnegård

1948           Yngve Annerhult

1949-1953   John Jacobsson

1954-1968   Stellan Berlin

1969-1991   Curt Barkestedt

1992-1999   Roland Flodin

2000-2001   Gunnar Samuelsson

2002-2004   Björn Svensson

2005-          Monica Rundqvist

 

Från en träningsskjutning på pistotskyttebanan på Gullhögen i
oktober 1969. Tage Knutsson ”siktar in sig”.
Foto: Rolf Magnusson

Birger Knutsson markerar.
Foto: Rolf Magnusson

Fältskjutning i Algutstorps grusgrop. 1970-talet.
Foto: Rolf Magnusson

Ovan och nedan: Vårgårda PSK:s nuvarande skjutbana på Tånga hed,
i den s.k. ”grushôla”. Bilderna tagna i april 2010.
Foto: Stig Sjögren

 

Vårgårda PSK arrangerar SM för PPC-skyttar 30 juli – 2 augusti 2015.
Foto: Stig Sjögren (2 augusti)

Vid Svenska Pistolskytteförbundets mästerskapstävlingar 1983
i Uddevalla blev denna trio ”svenska mästare” i lag fältskytte.
Från vänster: Roland Flodin, Sven Samuelsson och Gunnar Samuelsson.
Bilden från ett klipp i Alingsås Tidning.

(Svenska Pistolskytteförbundet är ett eget förbund, som ej är medlem i RF.)

Monica och Torben Rundqvist, VPSK:s mest framgångsrika skyttar.
Tillsamman har de ”massor” av bl.a. svenska mästerskap i sina
prissamlingar. Dessutom flera landslagsuppdrag och internationella
meriter. Monica deltog även i OS i Sydney 2000.
Bilden från ett klipp i Alingsås Tidning.