Jarlavallen i Asklanda

Idrottsplatsen Jarlavallen var belägen på Asklanda Skattegårdens mark (gränsande till Kvinnestad), vid torpet Karltorp. Där markägaren (fr. 1938) Per Brunnegård upplät en markbit. Arrende betalades med några dagsverken på gården.
Jarlavallen hade fått sitt namn efter knekten Sven Magnus Jarl som bott på platsen. Torpet hette Källerbacken och var bebott t.o.m. 1899.
Idrottsplatsen var i bruk under 1940-talet. Här fanns löparbana på 250 meter och man löpte både 400-, 1.500- och 10.000 meter. Man utövade även längd, höjd och diskus.
Asklandaungdomarna som tränade här var medlemmar i Ornunga IF som bildades 1943, med Konrad Magnusson som ordförande. Numera är Jarlavallen granplanterad.

Bild ovan – Friidrottare på Jarlavallen 1945.
Övre raden från vänster: Börje Henriksson Fritz Karlsson, Konrad Magnusson, Gunnar Knutsson, Ture Andersson, Valter Claesson, Bertil Andersson. Främre raden från vänster: Rune Thorolphi, Henry Stjerna, Gustav Karlsson, Mats Claesson.

Krysset markerar platsen för Jarlavallen. Den södergående
landsvägen ansluter till väg 182.

Friidrottare i diskusringen 1945. Från vänster: Karl Gunnarsson, Lars Hildingsson,
David Andersson, Sven Gunnarsson, Henry Stjerna,
Rune Thorolphi. Observera fotografens spikskor i diskusringen!

Start 400 m.

Trångt i kurvan! Notera höjdhoppställningen, som skymtar till höger.¨

Henry Stjerna åter på Jarlavallen. Maj 2011.
Foto: Stig Sjögren