Vårgårda Distriktsmästares Klubb

Erik Kvick under sin aktiva tid som
tävlingscyklist i Borås CA under
1930-talet.

 

 

 

”Allroundidrottsmannen”, Erik Kvick, tog 1955 initiativet till bildandet av Vårgårda Distriktsmästares Klubb.

Vid bildandet fanns 16 distriktsmästare bosatta i Vårgårda. Dessa var därmed kvalificerade för medlemskap. Klubbens främsta syfte var att årligen dela ut ett pris, den s.k. ”Kungavasen” till en förtjänt ledare samt dito idrottsutövare.
Vid den första utdelningen, i januari 1956, fick Vårgårda IK:s ”starke man”, Sven Bergsten, mottaga priset för sin ledargärning. Rune Ekman, bl.a. ”sista utpost” i Vårgårda IK:s fotbollselva, fick priset för sina idrottsinsatser.
1956 gick ledarpriset till Anders Svensson, som bl.a. varit initiativtagare till OK Kullingshofs bildande samt dess förste ordförande. Gösta Aronsson, fotbollsspelare i Vårgårda IK och skidåkare i OK Kullingshof fick priset för bästa aktiva insats.
1957 års pris gick till Gösta Johansson, friidrotts- och gymnastikledare i Vårgårda IK samt Helge Andersson från OK Kullingshof. Denna utdelning kom att bli den sista och därmed upphörde Vårgårda Distriktsmästares Klubb att existera.

 

Prisutdelning för den första ”Kungavasen” i januari 1956
(gällande 1955 års ”bedrifter”). Stående från vänster: Rune Norberg,
Erik Kvick  och Stig Dahlberg, vilka fungerade som årets jury.
Sittande från vänster, årets pristagare: Sven Bergsten  och Rune Ekman.

Från Elfsborgs Läns Tidning den 12 april 1958.

 

Samtliga utdelade ”Kungavaser” (sex st.) ingår numera
i Wårgårda Idrottshistoriska Sällskaps samlingar.
Foto: Stig Sjögren