Gevärsskyttebanan i Dalslund, Södra Härene

Skyttepaviljongen i Dalslund den 5 maj 2010. I början av juni 2016 flyttades paviljongen till Södra Härene hembygdsgård (f.d. skolan), för att i fortsättningen tjänstgöra som utescen.
Foto: Stig Sjögren

Skjutbanan anlades av Södra Härene Skytteförening år 1925. Av skjutbanan, belägen på Fötene Afsegården 2:2 och Fötene Ledsgården Solhall´s mark, kallad ”Eggamossen”, fanns markörgrav och materialbod kvar 2011, fast i dåligt skick. Skjutbanan har hållits öppen med slåtter, endast i början och i slutet är banan igenväxt. Skyttepaviljongen är bevarad och i gott skick. Banlängden är 300 meter, och skjutriktning nordost, från paviljongen. Var i bruk 1981.
Föreningens första skjutbana var belägen strax före Dalslund, och var förmodligen i bruk fram tills den nya stod klar 1925.

Wårgårda IHS på utflykt till skyttepaviljongen den 1 augusti 2011.
Från vänster: Kenneth Ohlsson, Sigge Larsson, Sten Johansson,
Allan Andersson, Rosmarie Eriksson, Stig Sjögren, Evald Hermansson
och Roland Svensson.
Foto: Irene Lennstrand

Sista (?) bilden på skyttepaviljongen på dess ursprungliga plats i Dalslund.
Bilden tagen den 31 maj 2016, bara några dagar innan ”flytten”.
Foto: Stig Sjögren

Skyttepaviljongen i sin nya funktion, som utescen vid Södra Härene hembygdsgård
(f.d. skolan). Bilden tagen den 6 augusti 2016.
Foto: Stig Sjögren


Hemvärnsövning vid gevärsskyttebanan i Södra Härene omkring 1955.
Deltagare: hemvärnet, lottakåren och hemsamariterna. Hemvärnschef
Einar Fäldt, lottachef Ebba Gustavsson och chef för samariterna
Erik Aldén. Stående från vänster: Annie Brehag, Lilly Eckstrand,
Asta Andersson, Bodil Nyman, och handlare Erik Aldén. Sittande
från vänster: Ragnar Johansson, okänd, okänd (kan vara Hugo
Brehag), Sven-Ivan Johansson, Kurt ”Karl-Alfred” Gustavsson, Barbro
Karlsson, Iris Gustavsson, Inga-Britt Andreasson och Britta Larsson.