Dansbanan i Folkets Park

Innan det började byggas inomhushallar i Vårgårda använde föreningslivet de flesta tillgängliga lokalerna för att kunna utöva sin verksamhet. Dansbanan i Folkets Park var en av de lokaler som då kom till användning. Bl.a. nyttjades dansbanan av fotbollsklubbar för inomhusträning under vinterhalvåret. Även bordtennis var vanligt förekommande. När Gullhögskolan, med sin moderna idrottshall, togs i bruk hösten 1959 upphörde den idrottsliga verksamheten i Folkets Park successivt.

Bilden ovan: Dansbanan i Vårgårda Folkets Park i mars 2003.
Foto: Stig Sjögren