Vårgårda Skyttegille

Skyttepaviljongen på Gullhögen omkring 1900
På verandan står längst till vänster Carl-Gustav Hessel, nr 3 från
vänster Harald Svensson, längst till höger korpralen Gustav Norberg.
(Notera de hissade unionsflaggorna!)

 

 

 

 

 

 

Föreningen bildas 1893 och bygger  skjutbana och skyttepaviljong på Gullhögen
Paviljongen låg  till höger om Parkgatan, mittför nuvarande Lindbladskolan, Skövde Västergården 2:2. Marken (skjutbanan) arrenderades av J A Andersson Skövde Stommen  för 10 kr om året. Festplatsen var belägen vid nuvarande Enegatan.  Från början så bestod dansbanan av bräder som lades ut och sedan togs upp igen. I september 1926 såldes dansbanan för kr 82.50.

Ansluten till Västgötadals Skytteförbund och Alingsåskretsen.

Gillet har till ändamål att dels bibringa sina medlemmar en skjutskicklighet, som sätter dem i stånd att kraftigt medverka vid fäderneslandets försvar, dels och att inom sitt område väcka och underhålla intresset för den fosterländska skytterörelsen och försvaret.

Styrelsen 1907: Ordförande C G Hessel, v. ordf. Lars Jonsson, sekreterare Harald Belfrage, kassör Algot Jonsson, skjutchef Harald Svensson. Revisorer: Anton Johansson, Rickard Bergendahl

Skjutningarna pågick under tiden 1 april – 31 oktober.

1911 utses fabrikör Knut Belfrage till hedersledamot för mångårigt visat intresse. Skyttepaviljongen hyrs ut till andra föreningar, bl.a. hyr Wårgårda IF in sig  (1910-1911), brandkåren, Vårgårda sjukkassa, A2, Konstsilkes Sportklubb (1950, 1951, 1952). Fester anordnades varje sommar för att bättra på föreningens kassa.  I början hölls årsmöten  på Kafé Göta, Järnvägsgatan (Nya Kaféet) och Kafé Svea (Apotekshuset) (1920).

År 1915 har föreningen 29 medlemmar, 1952 – 101 medlemmar.

Arne Norrsjö vid den första skyttepaviljongen.
Bilden från omkring 1940.

1945 påbörjades nybyggnad av paviljong och ny skjutbana på Gullhögen. Den nya paviljongen uppfördes i parken mellan nuvarande Kesbergs- och Lindbladskolan.

Den nybildade pistolskytteklubben, hyr in sig i väntan på att anlägga egen skjutbana, vilket de gör under 1948 (där Scoutgården är belägen idag).

Skjutning med k-pist. Hugo Brehag (t.v.) och Sven Olsson.
Bilden tagen omkring 1965.

Enligt protokoll 18/2 1946 skulle den gamla skyttepaviljongen säljas till Idrottsklubben (VIK) för lägsta möjliga pris. Idrottsföreningen hade köpt en bit mark (2:46) på Skövde Västergården 2:2 av Erik Arvidsson (gränsande till skjutbanan), för att där anlägga den nya idrottsplatsen. Men detta  blev aldrig av utan den byggs på Tånga hed där de sedan tidigare hållit till. Marken utannonseras i maj 1946.

Mötet 7/3 1947 – ombeds Einar Eriksson att flytta paviljongen. I augusti 1948 rivs den och byggmästare Oskar Lindblad anlitas för att bygga den nya, vilken blir klar under 1949.

Arrendekontrakt skrivs i mars 1946 mellan Skyttegillet och markägarna Gustav Bengtsson Skövde Stommen 4:1 och Erik Arvidsson Skövde Västergården 2:2 (Saxtorp)

21 maj 1950 – Invigning av den nya skjutbanan, och paviljongen invigs den 30 juli.

1947 – meddelas vid möte att gillets fana som varit försvunnen ett flertal år åter är tillrätta och finns hos Harald Svensson

9/3 1950 – ”Beträffande den gamla fana som övergick i Skyttegillets ägo när detta bildades, valdes Sven Svensson och Gunnar Persson att försöka återbörda den till gillet.

1953 firas 60-årsjubileum med bl.a. jubileumsskjutning. 125 st. klubbnålar inköps för 314 kronor. 47 st. säljs under 1954.

1949 bildas Kullingskretsen och i den ingick föreningarna Vårgårda, Tumberg, Södra Härene, Bråttensby, Eggvena, Fölene, Remmene och Herrljunga.

1971 anläggs ny skjutbana i Rensvist, paviljongen flyttas den 26 juli till sin nya plats. Invigning sker den 22 maj 1972.

Skyttepaviljongen på sin nya plats i Rensvist. Då detta foto togs (2010-04-22)
har föreningen varit nedlagd sedan 2004.
Foto: Stig Sjögren

Skjutresultat vid ungdomstävlingar på skjutbanan i Rensvist 1975
Foto: Stig Sjögren

Styrelsen
Ordförande: 1907- C G Hessel, 1908- Sven Sahlmark, 1909- Harald Belfrage, 1914- Harald Svensson, 1915- Bernt Johansson, 1916- Harald Svensson, 1920- Axel Persson, 1926- Harald Svensson, 1927- Axel Persson, 1928- Harald Cejie, 1932- Harald Svensson, 1934- Sven Svensson, Vårgårda, 1946- Gösta Saxlind, 1947- Otto Grahn, 1948- Sigfrid Svensson, 1950- Sven Olsson, 1952- Sigfrid Svensson, 1955- Åke Helleskog, 1957- Sven Östberg.

Vice ordförande: 1907- Lars Jonsson, 1914- A Sjöberg, 1916- Bernt Johansson, 1919- Arvid Johansson, 1928- Axel Persson, 1941- Wilhelm Lüppert, 1945- Gösta Saxlind, 1946- Bror Rosberg, 1947- Göran Svensson, 1948- Torsten Johansson, 1952- Wilhelm Lüppert, 1953- Erik Balder, 1956- Sven Östberg, 1957- Erik Balder.

Sekreterare: 1907- Harald Belfrage, 1909 K  Hellstadius, 1910- J O Palmberg, 1911- A Niklasson, 1912- Helge Vesterling, 1917- Gunnar Vetterstrand, 1920- Harald Cejie, 1921- Sven Bergsten, 1923- Eskil Andersson, 1924- Gunnar Persson, 1942 Gunnar Polhammer, 1945- Sigfrid Svensson, 1948- Sven Östberg, 1950- Åke Helleskog, 1955- Yngve Hedén, 1957- Tord Lundin.

Kassör: 1907- Algot Jonsson, 1908- Harald Svensson, 1910- Hjalmar Andersson, 1911- O Palmberg (utfl), 1911- Gunnar Carlsson, 1912- A Niklasson, 1913- Arvid Johansson, 1914- Nils Hylander, 1915- A Svensson, 1916- Bertil Andersson, 1917- Harald Svensson, 1919- Gunnar Kämpe, 1920- Ernst Belfrage, 1921- Harald Svensson, 1922- Sven Svensson Vgda, 1932- Elof Backman, 1934- Einar Johansson, 1940- Sven Hermansson, 1941- G Mattsson, 1942 Sven Olsson, 1950- Nils Östman, 1952- Sven Olsson, 1957- Roland Åhman.

Nedläggning
Efter flera år av låg aktivitet tar styrelsen, år 2004, beslutet att lägga ned föreningen.