Stall Bänatorp

 

Ridanläggning som anlades i privat regi på Bänatorp Västergårdens
ägor kring senaste sekelskiftet. Några år senare kompletterades
anläggningen med en inomhushall. Anläggningen har varit”
hemmaarena” för Karin Martinsen.

Bilden ovan är tagen den 4 juni 2020. Sedan något år har verksamheten på anläggningen varit ”minimal”.
Foto: Stig Sjögren

Ridanläggning som anlades i privat regi på Bänatorp Västergårdens ägor kring senaste sekelskiftet. Några år senare kompletterades anläggningen med en inomhushall. Anläggningen har varit” hemmaarena” för Karin Martinsen.

Bilden ovan är tagen den 4 juni 2020. Sedan något år har verksamheten på anläggningen varit ”minimal”.
Foto: Stig Sjögren