Stall Bänatorp

Ridanläggning som anlades i privat regi på Bänatorp Västergårdens ägor kring senaste sekelskiftet. Några år senare kompletterades anläggningen med en inomhushall. Anläggningen har bl.a. varit” hemmaarena” för Karin Martinsen.

Stall Bänatorp den 4 juni 2020. Sedan något år har verksamheten på anläggningen
varit ”minimal”.
Foto: Stig Sjögren