Crossbanan i Asklanda

Mindre crossbana i ”privat regi”, som anlades på Västergårdens ägor, i Asklanda, i slutet av 1990-talet. Banan nyttjades främst av ”lokala” ungdomar. Efter ca 10 år minskade banans användning successivt, för att så småningom helt upphöra.

 

 

 

 

 

Parti av den tidigare crossbanan den 13 juni 2014.
Foto: Stig Sjögren

2014  (13 juni 2014) kunde man fortfarande
skönja spåren efter den tidigare verksamheten.
Foto: Stig Sjögren