Ove Josefsson, f. 1947

 

 

 

Ove Josefsson. Under åren 1970-2001 fullföljde Ove Vasaloppet 18 gånger av vilka två var ”Öppet Spår”. Merparten av dessa starter (10) gjordes som representant för Skogsbygdens IF. Under de övriga representerade han OK Kullingshof.

Bilden från Vasaloppet 1980.