Golfsimulatorn på Wallentinsvägen

Golfsimulator, som installerades i KonPro:s lokaler, på Wallentinsvägen, under januari 2013. Under sommaren 2015 nedmonterades golfsimulatorn på grund av utrymmesskäl hos det aktuella företaget.

Från Alingsås Kuriren den 24 januari 2013.