Fotbollsplanen vid Nårunga skola

Mindre fotbollsplan (7-manna) vid Nårunga skola.
På området finns även bl.a. en basketplan och en löparbana
(rakbana 60 m).

Bilden ovan är tagen den 25 juli 2017.
Foto: Stig Sjögren