Multisportarenan vid Lindbladskolan

Multisportarena i anslutning till Lindbladskolan.
Anläggningen stod klar då skolan invigdes den 6 februari 2020.

Bilden är tagen den 29 mars 2020.
Foto: Stig Sjögren