Multisportarenan vid Lindbladskolan


Multisportarena i anslutning till Lindbladskolan.
Anläggningen stod klar då skolan invigdes den 6 februari 2020.

Bilden ovan är tagen den 29 mars 2020.
Foto: Stig Sjögren