Trialbanan i Ljur

Anlades i början av 1970-talet av Vårgårda MHF. Belägen på fastigheten Ljur 4:1, 5:2, 5:3 och Iglabo 1:2. Verksamheten på banan blev ”ganska kortvarig”. År 1981 hade Vårgårda MHF 20 medlemmar som körde trial.

På kartan ovan, som är en detalj av en orienteringskarta, framtagen av  OK Kullingshof under 1970-talet, har trailbanan (röd) senare markerats