Per ”Pelle” Sjöstrand, f. 1942

Engagerad ledare i Vårgårda IK, där hans ledargärning började vid 1960-talets mitt som ungdomsledare i fotboll. (Under en kortare period var han även ungdomsledare i klubbens dåvarande ishockeysektion.) Det var början på en obetalbar ledargärning som inrymmer ”nästan allt”: A-lagsledare i fotboll, kassör i fotbollssektionen, vice ordförande i huvuvudstyrelsen, byggledare vid klubbhusbygget och Tångahallen m.m., m.m. Då Tångahallen, natten till den 31 maj 2010, ödelades av en förödande brand, var ”Pelle” en av ivrigaste förespråkarna för en snar återuppbyggnad av hallen. Han har även varit en drivande kraft när Tånga Heds  C-plan belades med konstgräs under sommaren 2010. Vid årsmötet 2020 lämnade ”Pelle” platsen som ordinarie i styrelsen och ”nöjer sig” därefter med uppdraget som styrelsesuppleant. 

För sina ovärdeliga insatser för Vårgårda IK har han flera gånger blivit utsedd till ”Årets VIK:are”. Under årens lopp har ”Pelle” även erhållit flera utmärkelser från Västergötlands Idrottsförbund, Västergötlands Fotbollförbund och Svenska Fotbollförbundet. Bl.a. blev han utsedd till 1990 års KA-stipendiat av Västergötlands Fotbollförbund (delat med Säven BK:s Ebbe Hägg). Som ett ytterligare bevis på ”Pelles” oerhörda engagemang för idrottens fromma, och då speciellt engagemanget i Vårgårda IK, fick ”Pelle” mottaga den svenska idrottsrörelsens förnämsta utmärkelse, Riksidrottsförbundets förtjänsttecken i guld, vid RF:s Riksstämma i Luleå, den 25 maj 2013.

”Pelle” har även ett förflutet som aktiv fotbollsspelare. Här i Vårgårda IK:s B-lag 1967. Stående från vänster: Lagledaren Anders ”Herman” Johansson, Christer Johansson, Sture Åhman, Stig Helgesson, Björn ”Gubben” Ekman, Ulf Larsson och Stig Jönsson. Knästående från vänster: Hans Nygren, Per-Uno ”Pua” Hafström, Ove ”Pysen” Beutler, Per Sjöstrand, Jörgen Andersson (Lofterud) och Anders Olsson.
Foto via Vårgårda IK:s arkiv.

”Pelle” som lagledare i en ishockeymatch på Tångarinken 1969. Domaren, Håkan Abrahamsson, har också kommit med ”på ett hörn”.
Foto: Jörgen Åhman

Pelle -75

En ”marknadsklädd” ”Pelle” under Vårgårda Marknad 1975.
Foto: Stig Sjögren

Det 7:e stipendiet ur KA Rosanders fond för västgötafotbollen delades 1990 mellan Per Sjöstrand, Vårgårda IK, och Ebbe Hägg, Sävens BK.
Foto: Västergötlands Fotbollförbund

Pelle - 50 år

”Pelle” uppvaktas på sin 50-årsdag, den 4 januari 1992, av Vårgårda IK:s framgångsrika fotbollslag från 1976, genom Tore Bertilsson.
Foto: Stig Sjögren

Pristagare 2010

Från vänster: Patrik ”Pate” Ekelund”, Per ”Pelle” Sjöstrand (som båda utsågs till ”Årets VIK:are 2010”), Emilia Hafström (”Årets idrottare i VIK 2010”) och Perarne Hafström (”Årets ledare i VIK 2010”). Detta var tredje gången ”Pelle” blev utsedd till ”Årets VIK:are”. Tidigare hade han fått priset 1989 och 2010 (2010 delat med Patrik Ekelund). Bilden från Vårgårda IK:s årmöte 2011.
Foto: Stig Sjögren

Per S. får RF-guld

Från Alingsås Tidning den 22 februari 2013.

”Pelle” och Gabor Hacker var ”hemliga gäster” när Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap höll årsmöte den 16 mars 2016.
Foto: Stig Sjögren

”Pelle” är här fotograferad vid entrén till idrottsplatsen Tånga Hed i samband med en intervju för ”Westgötarnas Idrottshistoria”. 2020-04-19.
Foto: Bertil Hedlund