Tumbergs Skytteförening

Föreningen bildades vid ett möte den 17 december 1904

Den första skjutbanan var belägen i Eggvena, sedan Herman Andersson i Eggvena Skogvaktare-gården (Herrmanssons), upplåtit plats.  Banan görs klar till den 1 maj 1905. Arrendet var 10 kr om året. Styrelsen försökte att få arrendekontrakt på 10 år, men misslyckades. Kanske var det därför som ny skjutbana anläggs?

 År 1908 går föreningen med i den nybildade skyttekretsen. Tävlan om vandringspokal hålls två gånger om året, i maj och i oktober.

1950 – föreningen blir medlem i den nybildade Kullings Skyttekrets.

1955 – firas 50-årsjubileum – den 6 februari arrangeras en  jubileumsfältskjutning och den 5 juni hålls jubileumsfest.

Skytteföreningen nedlades1966. Ett försök att starta upp föreningen gjordes.

1977 i februari får föreningen kommunalt startbidrag och aktivitetsstöd.

Förste ordföranden, Arvid Andersson
(f. 1875), St. Saxtorp, på vars
mark skjutbanan och festplatsen anlades.

Skjutbanan i Stora Saxtorp

1907 – Skyttepaviljongen uppförs samt en materialbod, 10 alnar i fyrkant. Grundstenar till paviljongen finns fortfarande kvar.

1908 – Paviljongen målas, och brandförsäkras för 300 kr, inventarier för 150 kr.

1910 – inköps skrivbord och stol. Man beslutar att inreda paviljongen.

1913 – inköps telefon och hisstavla.

Under 1927 repareras paviljongen.

1930 – ”beslutades att föreningens medlemmar skulle mangrant infinna sig för iordningställande av skjutvallen innan skjutningen tager sin början”

1940 – ”beslutades att iordningställa paviljongen, skjutbanan och skjutvallen, på bästa och billigaste sätt”.

Vid extramöte den 24 september 1940 – framlades förslag om att flytta skjutbanan, och en kommitté fick i uppdrag att underhandla med jordägare och söka om anslag. Valda blev: Viktor Norlin, Åke Andersson, Nils Andersson, Stellan Berlin och Harald Axelsson.

7 okt 1942 – arrendekontrakt för den nya skjutbanan upplästes och godkändes. Beträffande byggandet av den nya skjutbanan beslöt mötet att utlämna blinderingsvallen och därtill hörande anläggningar på entreprenad.  Statsanslag på 2075 kr, 1300 kr upplånas i bank.

Mötet beslöt att medlemmarna själva skulle bygga skjutstationen, resa telefonledning mm. Den gamla skyttepaviljongen skulle flyttas och iordningställas på bästa sätt.

Den nya skjutbanan i Lilla Saxtorp 1:2 ”Brattalyckan, Bjurssons”

Ur inventarieförteckning 1943: Paviljong 500 kr, materialbod 300 kr, 3 tavelställ med ramar 300 kr, telefoner 75 kr, 4 st gevär 600 kr

I maj 1944 betalas 35 kr till Anton Andersson, från 1950 br Erik o Nils Bjursson, för arrende av skjutbanan.

Mars 1956 – beslutades att grusa vägen till skjutbanan, grusa skjutstationerna, uppsätta trappa över stenmuren och staket kring skyttepaviljongen.

1958 – lagas dörren till paviljongen, uppsättning av ny anslagstavla på väggen. Inköp av nytt lås, det gamla sätts på materialboden.

1962 – höjs arrendet av skjutbanan till 50 kr.

Materialboden säljs efter nedläggandet, och flyttas till Fullestad.

Skyttevallen finns fortfarande kvar (nov 2007).

Festplatsen i Stora Saxtorp

En festkommitté bildas 1908, och man anordnar en till två fester om året, för att få intäkter till verksamheten. Den första  skyttefesten hölls annandag pingst 1908, som talare inbjöds rektor Bolin från Alingsås. Medlemmarna fick i uppdrag att ”skaffa nödiga kvinnliga biträden” till hjälp.

1923 – anläggs en ny dansbana, med sakkunnig hjälp, och den invigs i juni vid en sommarfest.

Festplatsen var belägen på andra sidan vägen, på Grindakulle (ovanför Arvid Anderssons gård). Den var i bruk fram till 1941.

1929 – sommarfest söndagen den 16 juni.

1942 – i september anordnas en lekafton i Ekhagen, Lund (Lund Mellomgården 2:2).

Oktober 1942 – beslutas att sälja dansbanan, och i september 1943 säljs den som gammalt virke för 5 kr.

Styrelsen

Ordförande: 1904- Arvid Andersson, Saxtorp, 1908- Karl Andersson Eggvena Västergården, 1920- Folke Hermansson, Skogvaktaregården, 1926- Nils Andersson, 1928- 1958 Viktor Norlin, 1958- 1966 Elof Johansson.  Sekreterare: 1905- Martin Karlsson, Skogvaktaregården, 1907-1911 Oskar Karlsson, Eggvena, 1912- Einar Pettersson, Skogvaktaregården, 1920- Elof Larsson, Saxtorp, 1925- Ivar Bock, 1927- Frans Lundholm, 1933-1941 Axel Andersson, Degrabo, 1942- Harald Axelsson, Tånga hed, 1945 – Erik Gustavsson, Frisegården, 1956- Verner Johansson, 1959 – Allan Fäldt, 1965 – Kjell Andersson.  Kassör: 1905- Martin Karlsson, Skogvaktaregården, 1907- Emil Johansson, Saxtorp, 1914- Albert Johansson, Lund, 1918- Anton Andersson, Saxtorp, 1920- Elof Backman, Degrabo, 1926- Stellan Berlin, Lund, 1927- Ivar Backman, 1929-1930 Erik Andersson, 1931-1956 Åke Andersson, Tumberg, 1957-1966 Kjell Andersson.

Skyttar 1963

Kjell Andersson, Artur Josefsson, Allan Fäldt, Elof Johansson, Nils Andersson, Erik Andersson, Viktor Norlin, Börje Josefsson, Ingvar Ivarsson, Karl-Erik Lundkvist, Rune Blomgren, Gösta Johansson, Åke Andersson, Ingemar Mattsson, Erik Fäldt.  Källa: Tumbergs Skytteförenings protokoll- och kassaböcker 1904-1966, Vårgårda föreningsarkiv