Vårgårda Skolidrottsförening/Gullhögskolans Idrottsförening

Vårgårda Skolidrottsförening bildades 1952
1953 hade föreningen 30 medlemmar.

Styrelsen (ordförande, kassör och sekreterare) för Gullhögskolans Idrottsförening omkring 1983.
Från Vårgårda kommuns föreningsregister.

Gullhögskolans segrande handbollslag i Ellos-Trofén (DM för skollag) 1968-69 
Stående från vänster: Klassföreståndare Rolf Svensson, Christer Johansson,
Sören Hermansson (Renulf), Ebbe Holgersson, Bengt-Göran Andersson
(Stenbäcken), Dan Andersson, Göran Andersson, Tomas Olausson och Dan
Arvefjord. Knästående från vänster: Lars Boring, Gunno Oscarsson, rektor
Nils Karlsson, Bengt-Göran Berg, Bo Kjellson och Marcus Aldén.

Gullhögskolan pojkar upprepade segern i Ellos-Trofén läsåret 1969-70.
1970-71 var det flickornas tur att erövra den åtråvärda trofén.

Gullhögskolans segrande flicklag i Ellos-Trofén (DM för skollag) 1970-71
Stående från vänster: Eva Johansson, Kathrin Bengtsson, Karin Sjöblom, Agnetha Lundin,
Karin Fredriksson, Maria Alexandersson och gymnastiklärare/lagledare Elisabeth Haglind.
Knästående från vänster: Thory Engebratt, Ulla Andersson, Yvonne Larsson, Britt-Marie
Norberg, Britt-Marie Johnsson och Ulla-Britt Friberg.
Bilden från ”Handbollen inom Vårgårda IK 30 år 1969-1999″.

Skol-KM i friidrott 1959, på Tånga Hed
Segrarna i stafett 5×60 pojkar födda 1946, Vårgårda Centralskola (senare Gullhögskolan).
Från vänster: Egon Strandberg, Stig Sjögren, Kjell Hedén, Lars Andersson och Lennart Malmén.
Foto. Åke Svensson

Final 60 m pojkar -46 vid Skol-KM 1959
Segraren, Egon Strandberg, Vårgårda (längst t.h.), 2:an, Stig Sjögren,
Vårgårda (3.e fr.v.) och 3:an, Kent Stenberg, Siene (2:e fr.v.).
Foto: Åke Svensson

Skolidrottsmärket i, från vänster: Brons-, silver- och guldutförande.
Foto: Stig Sjögren

Segrarnas pris vid Vårgårdas skolmästerskap i friidrott 1960.
(Verklig höjd: 11 cm.)
Foto: Stig Sjögren

Topptrion på 60 m Pojkar -46 vid Vårgårdas skolmästerskap 1959. Från vänster:
Stig Sjögren, 7B (2:a), Egon Strandberg, 7A (1:a) och Kent Stenberg, Siene (3:a)
Foto: Åke Svensson

Topptrion på 60 m Pojkar -48 vid Vårgårdas skolmästerskap 1962.
Från vänster: Curt Sjöberg (2:a)., Lars-Björne Johansson (1:a) och
Roland Andersson (3:a).

Höjdhopp Pojkar -46 vid Vårgårdas skolmästerskap 1959.
Hans Nygren, 7B, i ett av sina hopp.
Foto: Åke Svensson

Bästa 7:an vid Vårgårda-skolornas skolmästerskap i friidrott 1959,
klass 7B från Vårgårda Centralskola (senare ”döpt” till Gullhögskolan.)

Stående från vänster: Bengt Olsson, Kjell Hedén, Stig Sjögren, Jan-Olof
Friberg, Stig-Arne Svensson, Hans Nygren och Göran Andersson och
klassföreståndaren Arne Ander. Sittande från vänster: Susanne Gustafsson,
Britt-Marie Ingemarsson, Gun-Britt Lundsgård, Inger Johansson och Maj-Lis Flodin.
Foto: Åke Svensson

Klassmästerskap 60 m klass 7B 1959. Fr.v.: Jan-Olof Friberg, Hans Nygren
(skymd), Stig Sjögren, Bengt Olsson, Göran Andersson och Kjell Hedén.
Foto: Åke Svensson

Från Elfsborgs Läns Tidning den 29 februari 1958.

Plakett som klassegrarna erhöll vid skolmästerskapen 1958.

Från Elfsborgs Läns Tidning den 20 augusti 1958.

Från Elfsborgs Läns Tidning hösten 1959.

Från Elfsborgs Läns Tidning hösten 1959.

Från Elfsborgs Läns Tidning hösten 1960.

Från Elfsborgs Läns Tidning den 24 september 1960.