Appellplan Talldungen

Tävlingsplats för hundar belägen mellan Tångahemmet och receptionen till Tånga heds campingsplats. Anläggningen, som färdigställdes under hösten 2012 och togs i bruk under våren 2013, ersatte den tidigare ”Buschmans plan”, där Tångabadet nu är beläget. (Anlades under 2013-2014.)

Apellplan Talldungen (bortom campingsplatsens reception) den 5 maj 2013.
Foto: Stig Sjögren