Appellplan Talldungen

Apellplan Talldungen (bortom campingsplatsens reception) den 5 maj 2013.

Foto: Stig Sjögren

Tävlingsplats för hundar belägen mellan Tångahemmet och receptionen till Tånga heds campingsplats. Anläggningen, som färdigställdes under hösten 2012 och togs i bruk under våren 2013, ersatte den tidigare ”Buschmans plan”, där Tångabadet nu är beläget.