Torsjötorp – OK Kullingshof:s ”urhem”

Torsjötorp på 1930-talet.
Foto: John Åhman

Från Westgötarnas Idrottshistoria nr. 2-2010.

Vid Torsjötorp en vårdag omkring 1945. Från vänster: Tore Karlsson,
Valdemar ”Valle” Andersson och Rune ”Bagarn” Lindström.

Torsjötorp som oljemålning (på masonit) utförd av Johannes
Johansson-Qvint. Tavlan tillhör OK Kullingshof.
Foto: Stig Sjögren

Torsjön med omgivning. De rödmarkerade fyrkanterna visar var
byggnaderna (bostadshus, källare och ladugård) i Torsjötorp var belägna.
I den röda ringen finns den ovan nämnda källan.
(Detalj av orienteringskarta, upprättad 1997 av OK Kullingshof.)

Tidigare karta (backstreckskarta) över området kring Torsjötorp.
Då OK Kullingshof nyttjade torpet gick man stigen från Åsen.

Torsjön från söder. Tidigt på våren 1982.
Foto: Stig Sjögren

Vid Torsjötorps källa den 2 april 2010.

Torsjötorp den 27 augusti 2014. Trappan till den högra (norra)
ingången syns här tydligt.
Foto: Stig Sjögren

”Torpskylten”. 27 augusti 2014. På bilden ovan t.v. ser man
skyltens placering vid torpruinen.
Foto: Stig Sjögren

Vid Torsjötorp hösten 2020. Från vänster: Ingvar Ivarsson,
Tommy Bäck och Göran Frisk.
Foto: Jonatan Börjesson