Torsjötorp – OK Kullingshof:s ”urhem”

Torsjötorp på 1930-talet.
Foto: John Åhman

Strax efter det att OK Kullingshof bildats, den 9 mars 1943, började man leta efter ett ställe att ha som bas för bl.a. träningar, träningstävlingar och andra sammankomster. En knapp mil söder om Vårgårda fann några medlemmar ett torp, som låg öde. Torpet låg i ett mycket naturskönt område, med utmärkta träningsmöjligheter ”runt knuten”. Ägaren, Johannes Johansson-Qvint, kontaktades och från den 1 maj 1944 fick OKK hyra torpet för 25 kronor per år. Torpet saknade såväl el om vatten. Dricksvattnet hämtades i en källa, belägen ca 100 m sydost om torpet. Tvagning och bad, efter de ”fysiska aktiviteterna”, fick utföras i den närbelägna Torsjön.
Klubbens ambition att få en samlingspunkt närmare samhället förverkligades 1947, då man kunde inviga den nya bastun vid Tredje hagen. Därmed hade Torsjötorp spelat ut sin roll som OKK:arnas ”hemvist”.
1981 var även tiden för bastun vid Tredje hagen ”utmätt”, då den nya Kullingshofstugan stod färdig.
Den ovan nämnda källan vid Torsjötorp blev åter aktuell, då OKK:s elitorienterare, Erik Frisk, skulle döpa sin förstfödde, Klas, 1957. Erik, som då var bosatt i Falköping, åkte iväg till källan och hämtade ett par flaskor vatten, så sonen kunde döpas i ”äkta Kullingshofvatten”. Det kan man kalla klubbkänsla!

(Artikeln har tidigare varit införd i ”Westgötarnas Idrottshistoria” , nr. 2-2010.)

 

Torsjötorp 2

Vid Torsjötorp en vårdag omkring 1945. Från vänster: Tore Karlsson,
Valdemar ”Valle” Andersson och Rune ”Bagarn” Lindström.

Torsjötorp - tavla

Torsjötorp som oljemålning (på masonit) utförd av Johannes
Johansson-Qvint. Tavlan tillhör OK Kullingshof.
Foto: Stig Sjögren

Karta 5

Torsjön med omgivning. De rödmarkerade fyrkanterna visar var
byggnaderna (bostadshus, källare och ladugård) i Torsjötorp var belägna.
I den röda ringen finns den ovan nämnda källan.
(Detalj av orienteringskarta, upprättad 1997 av OK Kullingshof.)

Karta - Torsjötorp, äldre

Tidigare karta (backstreckskarta) över området kring Torsjötorp.
Då OK Kullingshof nyttjade torpet gick man stigen från Åsen.

Torsjön 1982, 1

Torsjön från söder. Tidigt på våren 1982.
Foto: Stig Sjögren

Torsjötorp - källan

Vid Torsjötorps källa den 2 april 2010.

Torsjötorp 2014-08-27, 2

Torsjötorp den 27 augusti 2014. Trappan till den högra (norra)
ingången syns här tydligt.
Foto: Stig Sjögren

Torsjötorp 2014-08-27, 1

”Torpskylten”. 27 augusti 2014. På bilden ovan t.v. ser man
skyltens placering vid torpruinen.
Foto: Stig Sjögren

Vid Torsjötorp hösten 2020. Från vänster: Ingvar Ivarsson,
Tommy Bäck och Göran Frisk.
Foto: Jonatan Börjesson