Ridanläggningen i Blombacken (Årred)

Anläggningen användes av Hallaryttarna under åren 1995 till omkring sekelskiftet, då föreningens  verksamhet upphörde.  Mellan 1989 och  1995  hade  klubben en
anläggning i Halla (Ljurhalla).

På bilden, som är tagen den 27 juni 2016, konstaterar Eva Charlesson att det var ett tag sedan banan användes. (Eva var själv aktiv i Hallaryttarna när ”det begav sig”.)
Foto: Stig Sjögren