Simhallen (”Badet”) i Centrumhuset

Kommunal bad- och simanläggning i centrala Vårgårda. Anläggningen, som inryms i Centrumhuset, stod klar 19775.

 

”Badet” den 8 mars 2012.
Foton: Stig Sjögren