Simhallen (”Badet”) i Centrumhuset

”Badet” den 8 mars 2012.

Foton: Stig Sjögren

Kommunal bad- och simanläggning i centrala Vårgårda. Anläggningen, som inryms i
Centrumhuset, stod klar 1975.