Tennisbanan i Lena

På 1930-talet fanns denna tennisbana i Lena, på en plats som kallades ”Grusgropa”.
Idag ligger Lenahallen på platsen för den tidigare tennisbanan. Knapphändiga uppgifter
gör även gällande att det skall ha funnits en tennisklubb, Lena Tennisklubb, under den
aktuella perioden.

På bilden ovan ser vi Helmer Svantesson (t.v.) och Oskar Johansson spela tennis i
”Grusgropa” någon gång under 1930-talet.