Minigolfbanan på Hallaberget

I anslutning till Vårgårda Missionsförsamlings ”Sommarhem” på Hallaberget anlade församlingen en 9-hålsbana omkring 1950. Banorna fanns kvar fram till 2002, då församlingen sålde anläggningen på Hallaberget. De hade emellertid då inte varit i bruk under ”åtskilliga år”.

På bilden, som är ett vykort från 1940-talets senare hälft, har golfbanan ännu ej ”kommit till”. Den kom senare att anläggas i skogsområdet i bildens vänstra kant.

 

 

Golfbanans ”svanesång”. Bilden tagen sommaren 1970.
Foto: Jörgen Åhman

Hallaberget den 15 april 1998. Minigolfbanan, som ej kommit med
på bilden, ligger t.h. om byggnaden.
Foto: Stig Sjögren

Vattentornet på Hallaberget den 15 april 1998. Tornet revs
kort efter det att bilden togs. Tornet hade då spelat ut sin roll
och ersatts av ett nytt på Kesberget.
Foto: Stig Sjögren